Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

 

V duchu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“) při nakládání s osobními údaji fyzických osob.

 

ÚVOD

Toto Informační memorandum vydává společnost Mister Optic s.r.o. zapsaná pod spisovou značkou C 27561 u Krajského soudu v Plzni, IČ 291 59 822, se sídlem Palackého 719/7, 110 00 Praha 1.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od okamžiku kdy v rámci registrace nebo při zadávání zakázky dojde k uložení Vašich osobních údajů do našeho systému začínáme tyto Vaše osobní údaje zpracovávat. Jsme správcem osobních údajů.

Také při prohlížení našich webových stránek může docházet ke shromažďování osobních údajů.

Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

Jako Správce osobních údajů Vaše osobní údaje chráníme pomocí dostupných moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci, ve Vaší objednávce nebo které získáme při vyšetření Vašeho zraku. Jedná se například o:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace
 • Údaje o Vašich nákupních zvyklostech
 • Zdravotní údaje o dioptrické korekci a parametrech oka

atd

V případě Vašeho zájmu umožníme propojení Vaší registrace s účty na Facebooku a Google.

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech zpracovávat bez Vašeho souhlasu, v ostatních případech pouze s Vaším souhlasem.

Níže uvádíme přehled všech typů zpracování Vašich osobních údajů včetně jednotlivých detailů a pravidel.

 

1. Poskytování zdravotní péče

Důvod zpracování: Zákonná povinnost

Souhlas se zpracováním: Není zapotřebí

Tato naše povinnost je stanovena Vyhláškou o zdravotnické dokumentaci včetně podrobných pravidel pro nakládání s dokumentací.

Doba zpracování: Minimálně po dobu 5 let od posledního vyšetření

2. Plnění smlouvy a situace spojené s realizací objednávky

Důvod zpracování: Plnění smlouvy

Zpracování je nezbytné ke splnění závazků z uzavření kupní smlouvy. Vaše údaje potřebujeme pro evidenci objednávky a dodání zboží. Vaše osobní údaje můžeme využít také při poskytování služeb zpřístupněním aplikace, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostřednictvím zákaznické podpory a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání.

Souhlas se zpracováním: Není zapotřebí

Doba zpracování: Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme do doby splnění závazků z uzavřené smlouvy nebo realizace objednávky.

 

3.Vymáhání nároků ze smlouvy

Důvod zpracování: Oprávněný zájem (být právně chráněni před případnou následnou právní újmou)

 

Pro případ, že by v budoucnu vyvstaly mezi námi nějaké neshody ohledně dodaného zboží a služeb anebo by nebyly řádně a včas splněny závazky z uzavřené smlouvy, uchováváme Vaše osobní údaje abychom mohli vymáhat naše nároky ze smlouvy nebo se úspěšně bránit nárokům uplatněným z Vaší strany. Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme v tomto případě pro účely ochrany našich práv a oprávněných zájmů, což je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR samostatným právním základem pro zpracování osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním: Není zapotřebí

 

Doba zpracování: Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu 15 let po uzavření smlouvy (objednávky) pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem našich služeb.

 

4. Plnění zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence

Důvod zpracování:

Plnění zákonných povinností

Zpracování je nezbytné ke splnění zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence. V takovém případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

Souhlas se zpracováním: Není zapotřebí

Doba zpracování:

Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb nebo po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem.

 

5. Zjišťování zpětné vazby

Důvod zpracování: Oprávněný zájem

 

Abychom mohli zlepšit naše služby, zjišťujeme Vaši spokojenost s nákupem u nás.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Za účelem poskytování kvalitních služeb Vás rovněž můžeme s odstupem od Vašeho posledního nákupu oslovit s dotazem, jak jste spokojeni se zakoupenými brýlemi, jestli se Váš zrak zlepšil nebo zhoršil a jestli nemáte s novými brýlemi nějaký problém. Na základě Vašich odpovědí Vám následně můžeme navrhnout vhodný postup, jak případné problémy odstranit nebo servis zakoupených brýlí.

 

Tato zpětná vazba se nám v minulosti velmi osvědčila a jejím účelem je dosažení maximální spokojenosti zákazníků s našimi produkty.

 

Pokud se však rozhodnete tuto zpětnou vazbu z jakýchkoliv důvodů neposkytnout, nemusíte na náš dotaz odpovídat a žádné další zprávy ani reakce z naší strany již nebudou následovat.

 

Navíc může zákazník kdykoliv dobrovolně ohodnotit produkt nebo optika přímo na našich webových stránkách.

 

Souhlas se zpracováním: Není zapotřebí, ale po každém dokončeném nákupu Vám bude odeslán maximálně jeden dotazník, na který nemusíte vůbec reagovat

 

Doba zpracování: Dotazník spokojenosti je zasílán pouze jednou po provedení nákupu. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky se máte možnost ohradit v rámci odesílání každé Vaší objednávky.

 

6. Marketing

Důvod zpracování: Oprávněný zájem

 

Důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky, doporučení nebo personalizované nabídky zajímají nebo jste o jejich zasílání projevili zájem.

 

Souhlas se zpracováním: Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.

 

Doba zpracování: Po dobu 5-ti let od udělení souhlasu nebo 2 let od posledního nákupu

 

Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

7. Pokročilý marketing

Důvod zpracování: Oprávněný zájem

 

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku.

 

Souhlas se zpracováním: dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Doba zpracování: Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu existence uživatelského účtu, a 24 měsíců po jeho zrušení.

 

Služby pokročilého marketingu můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

8. Cookies

Pokud procházíte naše webové stránky, zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Tyto takzvané „cookies“ pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies pro cílení reklamy budou dále zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete také zakázat na svém počítači.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za určitým účelem poskytnete, můžete ho kdykoliv odvolat přímo v e-mailu, který jsme Vám na základě souhlasu poslali nebo ve svém uživatelském účtu.

 

Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od naší společnosti nebo jejích partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba aplikace, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).

 

Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vás informujeme o souvisejících službách a produktech.

 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Ve většině případů mají k Vašim osobním údajům přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Jen pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří mají stejnou zákonnou povinnost Vaše data chránit jako my a na dané zpracování se specializují.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Clipsan
 • Facebook
 • Heureka
 • GfK

 

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Naše společnost provádí veškerá zpracování osobních údajů na území EU.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

 
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Používání souborů cookie